Μαρία Θεοδωροπούλου - Senior Relationship Manager

Μαρία Θεοδωροπούλου

Senior Relationship Manager

Η Μαρία Θεοδωροπούλου έχει 20 χρόνια προϋπηρεσία στον τραπεζικό κλάδο και ειδικότερα στον χώρο του private banking. Εργάστηκε από το 1998 έως το 2005 στην τράπεζα Eurobank, αναλυτής στο τμήμα Διαχείρισης Διαθεσίμων και στην συνέχεια στο International Private Banking. Από το 2005 έως το 2011 ως senior relationship manager στο private banking της Millennium Bank και από το 2011 έως τον 3/2018 στο private banking της τράπεζας Κύπρου Ελλάδος και της τράπεζας Πειραιώς.

Η κα Θεοδωροπούλου είναι πιστοποιημένη σύμβουλος Επενδυτικών Συμβουλών και Παραγώγων. Έχει πτυχίο Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής από το Πολυτεχνείο Πατρών καθώς και μεταπτυχιακό Master in Business Administration (ειδικότητα χρηματοοικονομικά) από το Imperial College, Λονδίνο.


Στελέχη Iolcus Investments

Εμμανουήλ Δροσατάκης - Head of Investment Management - Managing Partner

Εμμανουήλ Δροσατάκης

Head of Investment Management Managing Partner

Γιώργος Λιάσκας Fund Manager - Investment Strategist

Γιώργος Λιάσκας

Fund Manager & Investment Strategist

Ελευθερία Μανιατάκου - Senior Relationship Manager

Ελευθερία Μανιατάκου

Senior Relationship Manager

Λίλα Δεριζιώτη - Senior Relationship Manager

Λίλα Δεριζιώτη

Senior Relationship Manager

Μαρία Πυλαρινού - Senior Relationship Manager

Μαρία Πυλαρινού

Senior Relationship Manager

Χριστίνα Καρδαρά - Senior Relationship Manager

Χριστίνα Καρδαρά

Senior Relationship Manager

Χριστίνα Παπαπασχάλη - Senior Relationship Manager

Χριστίνα Παπαπασχάλη

Senior Relationship Manager