IOLCUS WEALTH MANAGEMENT

Take your money to a smarter place

Οι αγορές αλλάζουν. Η προσαρμογή είναι απαραίτητη.

Οι παραδοσιακές στρατηγικές διαχείρισης έχουν πάψει να αποδίδουν αποτελεσματικά. Μια πιο σύνθετη προσέγγιση για την επίτευξη των επενδυτικών στόχων είναι απαραίτητη. Αυτή θα πρέπει να περιέχει όλο το φάσμα των χρηματοοικονομικών προϊόντων, από τα πιο απλά μέχρι ιδιαιτέρως σύνθετα, καθώς και την υιοθέτηση εναλλακτικών στρατηγικών. Στην Iolcus Investments ξέρουμε τις αγορές. Το έχουμε αποδείξει. Είμαστε εδώ με έξυπνες λύσεις για να προστατεύσουμε τα κεφάλαιά σας, με διαφάνεια και φορολογική αποτελεσματικότητα, με ευθύνη συνεχούς παρακολούθησης, χωρίς να χάσετε τον έλεγχο των χρημάτων σας, με εξυπηρέτηση στην Ελληνική γλώσσα.

Τα στελέχη µας

– η καλύτερή µας επένδυση –

Θεωρούµε ότι η επιµελής επιλογή των ανθρώπων που απαρτίζουν την Iolcus Investments, οι γνώσεις τους, η υπευθυνότητα τους, η εχεμύθεια και ο χαρακτήρας τους, είναι η βάση της δημιουργίας της ταχύτερα αναπτυσσόμενης εταιρίας επενδυτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα.

Πετυχημένο παρελθόν. Εγγυημένο μέλλον.

Αθροιστικά περισσότερα από 150 χρόνια αφοσίωσης στις επενδύσεις

Οι ιδρυτές της Iolcus ήταν οι βασικοί συντελεστές του ομίλου Π&Κ, ενός από τους πλέον επιτυχημένους επενδυτικούς οργανισμούς στην Ελλάδα. Η Π&Κ ιδρύθηκε το 1996 και μέσα σε 5 χρόνια λειτουργίας έγινε ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος (μη συνδεόμενος με τράπεζα) χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Ελληνική αγορά με κυρίαρχο ρόλο στην διαπραγμάτευση ελληνικών μετοχών, στην επενδυτική τραπεζική και στη διαχείριση κεφαλαίων απασχολώντας πάνω από 200 επαγγελματίες οικονομολόγους. Ανάμεσα στους πελάτες του ομίλου συγκαταλέγονταν τα μεγαλύτερα ονόματα διεθνών επενδυτικών τραπεζών αλλά και διαχειριστών κεφαλαίων στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ. Η Π&Κ ήταν η πρώτη που εισήγαγε τη διαπραγμάτευση ελληνικών μετοχών μέσω internet, την εφαρμογή μιας πλατφόρμας άμεσης πρόσβασης διαπραγμάτευσης για θεσμικούς επενδυτές, την εγκατάσταση ενός εξελιγμένου συστήματος διαχείρισης κινδύνου για το τμήμα ίδιας διαπραγμάτευσης, την ίδρυση ενός επενδυτικού κεφαλαίου αντιστάθμισης κινδύνου με παγκόσμιο προσανατολισμό (global macro hedge fund), και υπήρξε από τους βασικούς διαπραγματευτές ελληνικών τίτλων (market makers) του Χρηματιστηρίου Παραγώγων στην Αθήνα και του Liffe στο Λονδίνο. Ο όμιλος Π&Κ εξαγοράστηκε από τη Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος το 2007 στην μόνη εξαγορά που έχει πραγματοποιήσει η ΕΤΕ στην Ελλάδα έως σήμερα.

* Η Iolcus Investments ΑΕΔΟΕΕ είναι μία ανεξάρτητη εταιρία διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων και ατομικών χαρτοφυλακίων με έδρα την Αθήνα. Έχει αδειοδοτηθεί και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (αρ. άδειας λειτουργίας 2/805/28.12.2017) και είναι μέλος της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών. Η εταιρία προσφέρει μια ευρεία γκάμα εξειδικευμένων επενδυτικών λύσεων με κυρίαρχο στόχο την διατήρηση και μεγέθυνση των κεφαλαίων των πελατών της.

Είναι θέμα αρχών. Γιατί αυτό είμαστε.

Καινοτομία. Εχεμύθεια. Ταλαντούχοι Άνθρωποι.
We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them. Albert Einstein

theoretical physicist, 1879 - 1955

Eπιδιώκουμε την καινοτομία, δεν μας αρέσουν οι λύσεις one size fits all
Δεν αντιγράφουμε στρατηγικές αλλά δομούμε και προτείνουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών μας λαμβάνοντας υπόψη τους τοπικούς θεσμικούς περιορισμούς, το φορολογικό καθεστώς και τους κινδύνους της χώρας.

Προσελκύουμε ταλαντούχους ανθρώπους προσθέτοντας αξία στους πελάτες μας
Θεωρούμε τους συνεργάτες μας σαν το πιο πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο της εταιρίας. Είμαστε δεσμευμένοι στο να προσελκύουμε επαγγελματίες με αξία και να δημιουργούμε ένα περιβάλλον εργασίας στο οποίο να θέλουν να παραμείνουν. Στοχεύουμε σε στελέχη που διακρίνονται για την εξειδίκευση, την εχεμύθεια, την ανεξάρτητη άποψη, την πειθαρχημένη διαδικασία επενδυτικής διαχείρισης και την ηθική τους στάση απέναντι στα συμφέροντα των πελατών και της εταιρίας. Είμαστε πεπεισμένοι ότι χαρισματικά μυαλά μένουν αναξιοποίητα μέσα σε μεγάλους οργανισμούς, μπλοκαρισμένα σε δύσκαμπτες διαδικασίες αποφάσεων. Πιστεύουμε ότι οι ικανότητες είναι «μεταφερόμενες», και επομένως προσελκύοντας ταλαντούχους ανθρώπους με αποδεδειγμένη διεθνή εμπειρία μπορούμε να μεταφέρουμε τεχνογνωσία και προστιθέμενη αξία στους πελάτες μας στην Ελλάδα.

I use not only the brains I have but all I can borrow. Woodrow Wilson

28th U.S. president, 1856 - 1924

Discretion is the perfection of reason, and a guide to us in all the duties of life. Walter Scott

historical novelist, 1771 - 1832

Θεωρούμε την τήρηση της εχεμύθειας αναπόσπαστο κομμάτι της δουλειάς μας
Έχουμε δομήσει τις υπηρεσίες μας γύρω από αυτή την αρχή η οποία πολύ συχνά παραβλέπεται ή υποτιμάται στην Ελλάδα.

Δίνουμε μαζί αξία στα κεφάλαιά σας

Απόλυτη απόδοση – Διαφάνεια στο κόστος

Εσείς επιλέγετε την τράπεζα θεματοφύλακα των κεφαλαίων σας. Σε εμάς εμπιστεύεστε την προστασία και την ανάπτυξη τους.

Τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών μας τηρούνται διαχωρισμένα στον προσωπικό τους τραπεζικό λογαριασμό θεματοφυλακής. Με τον διαχωρισμό θεματοφύλακα και διαχειριστή αποφεύγουν την σύγκρουση συμφερόντων του παραγωγού χρηματοοικονομικών προϊόντων και του συμβούλου επενδύσεων.  Η Iolcus είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων που διευθύνεται από τους μετόχους της. Αυτό μας δίνει την δυνατότητα να επιλέγουμε χρηματοοικονομικά μέσα και προϊόντα με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον των πελατών μας.

Διαχείριση Κεφαλαίων

Η διαχείριση κεφαλαίων απαιτεί συνέπεια, πειθαρχία και ανάληψη ευθύνης. Σχεδιάζουμε αναλυτικά μαζί σας τους στόχους απόδοσης, το επίπεδο κινδύνου και την φορολογική βελτιστοποίηση των κεφαλαίων σας.  Λεπτομέρειες…

Επενδυτικές Συμβουλές

Η υπηρεσία επενδυτικών συμβουλών απαιτεί πειθαρχημένη συμβουλευτική μεθοδολογία που να βασίζεται σε καλά σχεδιασμένους και συμφωνημένους στόχους απόδοσης και κινδύνου. Λεπτομέρειες…

Quality is never an accident;
is always the result of intelligent effort John Ruskin

writer and critic, 1819-1900

Διαχείριση Κεφαλαίων

Επενδυτικός σχεδιασμός, διαχείριση περιουσίας, φορολογική αριστοποίηση
Η διαχείριση κεφαλαίων απαιτεί συνέπεια, πειθαρχία και ανάληψη ευθύνης. Επενδύουμε σε όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα σε διεθνείς αγορές με μεγάλη ρευστότητα, όπου δεν υπάρχει μειονέκτημα πληροφόρησης σε σύγκριση με τους τοπικούς θεσμικούς επενδυτές. Διαχειριζόμαστε τα περιουσιακά στοιχεία των πελάτων μας σε περιβάλλον συνεχούς μέτρησης κινδύνου με διαδικασίες που συνήθως εφαρμόζονται μόνο σε μεγάλα θεσμικά χαρτοφυλάκια. Η διαχειριστική διαδικασία ενσωματώνει τον εντοπισμό ευκαιριών σε όλες τις κατηγορίες επένδυσης. Η απόδοση των διαχειριστών μας συγκρίνεται σε συνεχή βάση με αντικειμενικούς δείκτες αναφοράς που έχουν συμφωνηθεί με τον κάθε πελάτη μας στην φάση του επενδυτικού σχεδιασμού.

Επενδυτικές συμβουλές

Πειθαρχημένη μεθοδολογία με καλά σχεδιασμένους και συμφωνημένους στόχους απόδοσης και κινδύνου.
Η υπηρεσία επενδυτικών συμβουλών βασίζεται στις ίδιες αρχές με την εντολή διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι επενδυτικές συμβουλές πρέπει να διέπονται από την πειθαρχία που καθορίζει ο επενδυτικός σχεδιασμός δηλαδή την προσήλωση στον  στόχο απόδοσης, στο επίπεδο ανοχής στον κίνδυνο, στον χρονικό ορίζοντα, στους δείκτες αναφοράς. Την κυριότερη διαφορά σε σχέση με τη διαχείριση αποτελεί η προϋπόθεση της συγκατάθεσης του πελάτη σε κάθε επιμέρους επενδυτική απόφαση/εντολή. Η υπηρεσία αυτή είναι κατάλληλη για επενδυτές που αισθάνονται ότι έχουν την δυνατότητα και τον χρόνο να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις της οποιασδήποτε αύξησης/μείωσης θέσης ή συναλλαγής στο χαρτοφυλάκιο τους ενώ ταυτόχρονα μπορούν να απορρίψουν επιμέρους επενδυτικές προτάσεις. Το επίπεδο κινδύνου ελέγχεται κάθε φορά που μία επενδυτική πρόταση αυξάνει ή μειώνει την συνολική έκθεση του χαρτοφυλακίου σε κίνδυνο.

Apolis Funds

Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων

Η Ιolcus Investments ΑΕΔΟΕΕ ίδρυσε το 2015 στο Λουξεμβούργο και διαχειρίζεται από την Αθήνα την οικογένεια εναλλακτικών funds APOLIS. Τo APOLIS fund SIF-SICAV αποτελεί Οργανισμό Εναλλακτικών Επενδύσεων (AIF- Alternative Investment Fund) και διαθέτει sub-funds με διαφορετικές επενδυτικές στρατηγικές. Οι Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων διαθέτουν μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά στα ποσοστά επένδυσης (long ή short) ανά τίτλο, στην επιτρεπόμενη μόχλευση των κεφαλαίων υπό διαχείριση και στις στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου. Αντίθετα οι παραδοσιακοί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (UCITS)  απευθύνονται κυρίως σε μικρούς ιδιώτες επενδυτές και υπόκεινται σε αυστηρούς επενδυτικούς περιορισμούς.

ΟΙ ΟΕΕ στοχεύουν στις ανάγκες επαγγελματιών αλλά και ιδιωτών επενδυτών που έχουν τη γνώση και την εμπειρία (well-informed investors) να κατανοήσουν επαρκώς το είδος της επένδυσης και τους συνυφασμένους  κινδύνους. Οι προϋποθέσεις επένδυσης είναι η ελάχιστη συμμετοχή που καθορίζεται ανά κράτος – μέλος, π.χ. €125.000 στο Λουξεμβούργο και η έγγραφη δήλωση του επενδυτή (στην αίτηση συμμετοχής) ότι γνωρίζει τους σχετικούς επενδυτικούς κινδύνους.

Για την αποδοτικότερη εκμετάλλευση των κεφαλαίων των επενδυτών μας στα Apolis funds βασιζόμαστε σε μια προσέγγιση πολλαπλών στρατηγικών. Στόχοι είναι είτε η επίτευξη απόλυτων αποδόσεων ανεξάρτητα της κατεύθυνσης των αγορών, είτε αποδόσεων των οποίων η μεταβλητότητα θα είναι μικρότερη αυτής των δεικτών αναφοράς (benchmarks). Τα υπό διαχείριση κεφάλαια επενδύονται βάσει των συνθηκών που δημιουργούνται κάθε στιγμή από τις σχετικές δυναμικές των βασικών κλάδων, από το σημείο του κύκλου της οικονομίας και, σε συνάρτηση με τις ευκαιρίες που δημιουργούνται από τις αλλαγές των κυβερνητικών πολιτικών, των πολιτικών των κεντρικών τραπεζών καθώς και άλλων εξωτερικών γεγονότων.

Επενδυτική φιλοσοφία και Βασικοί όροι

Tα Apolis funds διέπονται από συγκεκριμένες αρχές και έχουν κοινά χαρακτηριστικά: Περισσότερα…

Apolis Global Macro 1

Αναλυτικότερα για τον ΟΕΕ Apolis Global Macro 1

Apolis Hellenic

Αναλυτικότερα για τον ΟΕΕ Apolis Hellenic

Apolis Funds

Επενδυτική φιλοσοφία και Βασικοί όροι

Πιστεύουμε ότι οι επιτυχημένες στρατηγικές διαχείρισης  δημιουργούνται μέσα από την ανεξάρτητη άποψη ανθρώπων με διαχειριστικό ταλέντο και όχι από συγκλίσεις απόψεων.

Για τον λόγο αυτό καταστήσαμε εγγενές στην ίδια την φιλοσοφία των Apolis funds ότι η επενδυτική επιτροπή αποτελεί έναν συμβουλευτικό μηχανισμό υποστήριξης και ελέγχου του διαχειριστή χωρίς να του επιβάλει στρατηγικές και συγκεκριμένες θέσεις. Αντίθετα, δίνει στον διαχειριστή την απαραίτητη ελευθερία να δομήσει και να εφαρμόσει την δική του επενδυτική φιλοσοφία την οποία και πρέπει να τηρήσει πιστά.

 

 

Η νομική μορφή των Apolis Fund είναι εταιρία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου SICAV-SIF.

Η χώρα εγκατάστασης των Apolis funds είναι το Λουξεμβούργο και το νόμισμα αποτίμησής τους το ευρώ. Η αποτίμηση, η διάθεση και η ρευστοποίηση μπορούν να γίνουν στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα.

On consensus: The process of abandoning all beliefs, principles, values, and policies in search of something in which no one believes, but to which no one objects.

Margaret Thatcher

British Prime Μinster, 1925 - 2013

Εκδίδουμε χωριστές σειρές κάθε μήνα για την ισότιμη μεταχείριση των επενδυτών. 

Η έκδοση χωριστών σειρών ανά μήνα και η εφαρμογή του κανόνα high water mark διασφαλίζουν τον δίκαιο και ισότιμο υπολογισμό των αμοιβών υπεραπόδοσης ανά επενδυτή.

* Τα Apolis funds εποπτεύονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Λουξεμβούργου (CSSF) και ο διαχειριστής Iolcus Investments ΑΕΔΟΕΕ από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Θεματοφύλακας των Apolis funds είναι η Eurobank Private Bank στο Λουξεμβούργο και ορκωτός ελεγκτής είναι η PricewaterhouseCoopers στο Λουξεμβούργο.

Apolis Global Macro 1

Σημαντικές δυνατότητες για μη συσχετιζόμενες επενδυτικές θέσεις

Στόχος: Επίτευξη ποσοστού απόλυτης καθαρής απόδοσης 5% ανά έτος με μέση ετήσια μεταβλητότητα 7%.

Μεθοδολογία: Έμφαση σε τίτλους σταθερού εισοδήματος με θέσεις μίας κατεύθυνσης (directional positions). Συγκρίνονται οι αναμενόμενες αποδόσεις σε σχέση με την αντίστοιχη ιστορική μεταβλητότητα για τις βασικές κατηγορίες επενδύσεων (asset classes) και με τον περιορισμό της μέσης μεταβλητότητας του 7% αξιολογούνται οι εναλλακτικοί συνδυασμοί και επιλέγονται οι βέλτιστοι (με ή χωρίς μόχλευση). Η επιλογή των επί μέρους τίτλων γίνεται σε bottom up βάση.

Investment universe: Ομόλογα, μετοχές, παράγωγα, ETFs σε χώρες G7 και σε λοιπές Ευρωπαϊκές αγορές, σε ευρωομόλογα με εκδότες χώρες και εταιρείες αναδυόμενων αγορών και σε εξαιρετικές περιπτώσεις ομόλογα σε τοπικό νόμισμα.

Διαχείριση κινδύνου: Στόχος μέσης μεταβλητότητας 7%, επαρκής διασπορά ανά asset class, ανά εκδότη και ανά κλάδο, μέγιστη έκθεση σε νόμισμα εκτός ευρώ: 30%.

Εγγραφο Βασικών Πληροφοριών προς Επενδυτές (KID) OEE Apolis Global Macro-1 [EL] [EN]

Apolis Hellenic

Έκθεση στην Ελληνική αγορά με μειωμένη μεταβλητότητα

Στόχος: Η επίτευξη αποδόσεων μεγαλύτερων του FTSE/ASE Large Cap index με χαμηλότερη μεταβλητότητα.

Μεθοδολογία:  Η έκθεση σε μετοχές βασίζεται στη σχετική δυναμική μεταξύ των διαφόρων κλάδων. Arbitrage σε δείκτες, κλάδους και μεταξύ αγορών. Μεσοπρόθεσμες επενδυτικές θέσεις. Market timing με τη χρήση μόχλευσης. Κερδοσκοπικές επενδύσεις με τη χρήση αυστηρών ορίων stop loss.

Investment universe: Ελληνικές μετοχές, Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου και ΕΓΕΔ, ομόλογα Ελληνικών εταιρειών που έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Παράγωγα δεικτών (futures and options) και futures μετοχών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Διαχείριση κινδύνου: Ex-ante στόχος μεταβλητότητας χαμηλότερος του FTSE-25. Η μόχλευση περιορίζεται από τον στόχο μεταβλητότητας και η χρήση της περιορίζεται σε arbitrage και spread trading. Επιλεκτικά, αντιστάθμιση κινδύνων με χρήση short θέσεων και futures δεικτών.

Εγγραφο Βασικών Πληροφοριών προς Επενδυτές (KID) ΟΕΕ Apolis Hellenic [EL] [EN]

Η Iolcus σε αριθμούς

%

Ετήσια Αύξηση των υπό Διαχείριση Κεφαλαίων

Τράπεζες Θεματοφύλακες σε 3 Χώρες

ΟΕΕ στο Λουξεμβούργο

 

Συνεργαζόμενοι τραπεζικοί οργανισμοί – Θεματοφύλακες

Iolcus InvestmentsΚαρνεάδου 15 & Λουκιανού, 106 75 Αθήνα
Τηλ.: +30210 7233340
Fax: +30210 7400074
Emai: info@iolcus.gr
Ελάτε σε επαφή μαζί μας για να συζητήσουμε τα επενδυτικά σας σχέδια
Καρνεάδου 15 & Λουκιανού, 106 75 Αθήνα , Τηλ.: (+30) 210 7233340   info@iolcus.gr
Επικοινωνήστε μαζί μας

Εγγραφή στο Newsletter

Γραφτείτε με το e-mail σας για να λαμβάνετε πρώτοι αναλύσεις της αγοράς καθώς και απόψεις των στελεχών της Iolcus

Εγγραφή

Αχιλλέας Κοντογούρης
Διευθύνων Σύμβουλος & Partner
Ο Αχιλλέας Κοντογούρης είναι Διευθύνων Σύμβουλος και μέτοχος της Iolcus Investments ΑΕΔΟΕΕ και υπεύθυνος για την στρατηγική της ανάπτυξη.
Δείτε περισσότερα >
Μάνος Δροσατάκης
Head of Investment Management - Partner
Ο Μάνος Δροσατάκης έχει την συνολική ευθύνη της διαχείρισης των χαρτοφυλακίων των πελατών της Iolcus. Επιπλέον διαχειρίζεται, το εναλλακτικό fund "Apolis Hellenic" εκμεταλλευόμενος την μακρόχρονη εμπειρία του στην Ελληνική αγορά ομολόγων, μετοχών και παραγώγων.
Δείτε περισσότερα >
Βαγγέλης Μαυρομάτης
Head of Investment Advisory
Ο Βαγγέλης Μαυρομάτης είναι υπεύθυνος του τμήματος επενδυτικών συμβουλών της Iolcus. Προσφέρει επίσης εξειδικευμένες και ολοκληρωμένες λύσεις που αφορούν στη διαχείριση της περιουσίας ιδιωτών και οικογενειών.
Δείτε περισσότερα >
Γιώργος Λιάσκας
Investment Strategist & Fund Manager
Ο Γιώργος Λιάσκας έχει κομβικό ρόλο στην ευθύνη χάραξης της επενδυτικής στρατηγικής της Iolcus Investments ΑΕΔΟΕΕ και είναι ο διαχειριστής του εναλλακτικού fund "Apolis Global Macro 1."
Δείτε περισσότερα >
Δημήτρης Κορτέσης
Business Manager
Ο Δημήτρης Κορτέσης έχει την ευθύνη της λειτουργικής στήριξης της εταιρίας όσον αφορά σε συστήματα και διαδικασίες. Έχει αναλάβει επίσης τον ρόλο της φορολογικής αριστοποίησης των επενδυτικών επιλογών της Iolcus.
Δείτε περισσότερα >
Ελευθερία Μανιατάκου
Senior Relationship Manager
H κ. Μανιατάκου έχει περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον χρηματοοικονομικό τομέα, και ειδικότερα στην εξυπηρέτηση πελατών.
Δείτε περισσότερα >
Λίλα Δεριζιώτη
Senior Relationship Manager
H κ. Δεριζιώτη έχει περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον χρηματοοικονομικό κλάδο.
Δείτε περισσότερα >
Αγγελική Μπινάκη
Head of Trading
Η Αγγελική Μπινάκη είναι υπεύθυνη των συναλλαγών όλων των θεσμικών και ιδιωτικών χαρτοφυλακίων. Παρακολουθεί καθημερινά την πορεία των αγορών παγκοσμίως και επικοινωνεί την πληροφόρηση στο προσωπικό της Iolcus.
Δείτε περισσότερα >
Αντιγόνη Μολοδάνωφ
Senior Relationship Manager
Η κ. Μολοδάνωφ διαθέτει 17 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επενδυτικών υπηρεσιών και τις εξυπηρέτησης πελατών καθώς και 7 χρόνια στο χώρο των εμπορικών επιχειρήσεων.
Δείτε περισσότερα >
Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος
Business Development – Investment Strategist
Ο Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος συνεισφέρει στην επενδυτική διαδικασία συμμετέχοντας στην επενδυτική επιτροπή με συμβουλευτικό ρόλο σε θέματα στρατηγικής. Είναι επίσης υπεύθυνος για τον σχεδιασμό νέων προϊόντων και την διάθεση τους στο επενδυτικό κοινό.
Δείτε περισσότερα >
Μαρία Πυλαρινού
Senior Relationship Manager
Η κα Πυλαρινού έχει περισσότερα από 29 χρόνια εμπειρίας στον χρηματοοικονομικό κλάδο, έχοντας εργασθεί για Διεθνείς, και κυρίως Ελβετικές, τράπεζες.
Δείτε περισσότερα >
Χριστίνα Καρδαρά
Senior Relationship Manager
Η Χριστίνα Καρδαρά έχει περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στον χρηματοοικονομικό κλάδο, έχοντας εργασθεί για Διεθνείς και Ελληνικές τράπεζες.
Δείτε περισσότερα >