Επενδυτικές Συμβουλές

Πειθαρχία στους στόχους απόδοσης και κινδύνου

Η Υπηρεσία Επενδυτικών Συμβουλών βασίζεται στις ίδιες αρχές με την εντολή διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι επενδυτικές συμβουλές πρέπει να διέπονται από την πειθαρχία που καθορίζει ο επενδυτικός σχεδιασμός δηλαδή την προσήλωση στον στόχο απόδοσης, στο επίπεδο ανοχής στον κίνδυνο και στον χρονικό ορίζοντα του κάθε πελάτη. Η κυριότερη διαφορά σε σχέση με την υπηρεσία διαχείρισης χαρτοφυλακίου είναι η προϋπόθεση της συγκατάθεσης του πελάτη σε κάθε επιμέρους επενδυτική απόφαση/εντολή. Η υπηρεσία αυτή είναι κατάλληλη για επενδυτές που αισθάνονται ότι έχουν την δυνατότητα, τον χρόνο και την άνεση να αξιολογούν τις επιπτώσεις της οποιασδήποτε αύξησης/μείωσης θέσης ή συναλλαγής στο χαρτοφυλάκιο τους ενώ ταυτόχρονα μπορούν να απορρίψουν επιμέρους επενδυτικές προτάσεις. Κάθε φορά που μία επενδυτική πρόταση αυξάνει ή μειώνει την συνολική έκθεση του χαρτοφυλακίου σε κίνδυνο, το συνολικό επίπεδο κινδύνου ελέγχεται εκ νέου σε σχέση με τα όρια που έχουν τεθεί.


Υπηρεσίες Διαχείρισης Κεφαλαίων & Επενδύσεων Iolcus

Διαχείριση Κεφαλαίων Iolcus Wealth Investments

Διαχείριση Κεφαλαίων

Η Διαχείριση Χαρτοφυλακίου – Wealth Management απαιτεί συνέπεια, πειθαρχία και ανάληψη ευθύνης. Σχεδιάζουμε αναλυτικά μαζί σας και συμφωνούμε τους στόχους απόδοσης, το επίπεδο ανοχής στον κίνδυνο και την φορολογική αριστοποίηση των επενδύσεών σας.

Διαβάστε Περισσότερα