Scroll to top
en el

Όροι χρήσης των σελίδων της Iolcus Investments («Εταιρεία») στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σας ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε τις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσω των οποίων επικοινωνούμε τα νέα μας και ο,τιδήποτε άλλο θεωρούμε ότι εσείς μπορεί να βρείτε ενδιαφέρον για την ενημέρωσή σας. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω όρους χρήσης. Αν διαφωνείτε με αυτούς, παρακαλούμε να μην κάνετε χρήση των σελίδων μας.  Αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις από τις σελίδες  μας, σας παρακαλούμε να μην ακολουθείτε τις σελίδες μας. Σε διαφορετική περίπτωση τεκμαίρεται ότι αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους χρήσης και ως ακόλουθος των σελίδων μας αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα τη λήψη των αναρτήσεών μας.

Αποποίηση ευθύνης-Αποκλεισμός συμβουλών: Το περιεχόμενο των σελίδων, παρέχεται “ΩΣ ΕΧΕΙ”, χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση  αναφορικά με την ακρίβειά του, την αξιοπιστία του, την σαφήνειά του. Η Εταιρεία αποποιείται της ευθύνης επικαιροποίησης του περιεχομένου των σελίδων. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της Εταιρείας για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης των σελίδων. Ως εκ τούτου ο χρήστης αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί το αναρτημένο περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιαδήποτε απόφασής του να βασιστεί στην ορθότητα, την πληρότητα, εγκυρότητα ή/και τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου των σελίδων.

Το περιεχόμενο των σελίδων, συμπεριλαμβανομένων των απόψεων και των εκτιμήσεών μας, παρέχεται μόνον για σκοπούς ενημέρωσης, δεν συνιστά εγγύηση ή ένδειξη για τη μελλοντική απόδοση οποιουδήποτε χρηματοπιστωτικού μέσου, κλάδου, δείκτη, ισοτιμίας νομίσματος ή άλλου οικονομικού παράγοντα. Oι προηγούμενες αποδόσεις και οι προβλέψεις δεν είναι ενδεικτικές των μελλοντικών.  Το περιεχόμενο των σελίδων δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή και δεν πρέπει να αποτελεί τη βάση για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων ή την παροχή επενδυτικών συμβουλών ή την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής. Το περιεχόμενο των σελίδων δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να θεωρηθεί ευθέως ή εμμέσως ως πρόσκληση, προτροπή ή πρόταση παροχής υπηρεσιών από την Εταιρία. Η Εταιρεία δεν παρέχει υπηρεσίες παρά μόνον κατόπιν ρητής έγγραφης συμφωνίας παροχής υπηρεσιών. Οι επενδύσεις ενέχουν επενδυτικούς κινδύνους.

Συμπεριφορά του χρήστη: Ο χρήστης των σελίδων οφείλει αφενός να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού, και Διεθνούς Δικαίου αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου των σελίδων. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στις σελίδες η οποία θα είναι απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση από τον χρήστη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης. Ο  χρήστης οφείλει να μην δημοσιεύει οποιοδήποτε πορνογραφικό, άσεμνο, ανίερο, δυσφημιστικό, εξυβριστικό, απειλητικό, παράνομο ή άλλο υλικό που θα μπορούσε να αποτελεί ή να προτρέπει σε συμπεριφορά που θα μπορούσε να αποτελεί ποινικό αδίκημα, να προκαλέσει αστική ευθύνη, ή με κάποιον άλλον τρόπο να παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη νόμου. Μολονότι η  Εταιρεία παρακολουθεί, τις αναρτήσεις που πραγματοποιούνται στις σελίδες, αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης η οποία μπορεί να προκύψει από το περιεχόμενό τους, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αξιώσεων για δυσφήμιση, εξύβριση, βλασφημία, πλαστοπροσωπία ή προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.  Ενθαρρύνουμε τον χρήστη να  συμπεριφέρεται με ευγένεια και σεβασμό, να αναρτά τη δική του πρωτότυπη ανάρτηση και να μην αναρτά περιεχόμενο το οποίο γνωρίζει ότι είναι προϊόν απάτης, να μην αναρτά πληροφορίες προσωπικές ή εμπιστευτικές να μην αναρτά προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου, εκτός αν έχει τη συγκατάθεσή του. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει άμεσα και χωρίς εξηγήσεις προς τον χρήστη αναρτήσεις οι οποίες δεν πληρούν τους όρους χρήσης. Επίσης διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει τους χρήστες οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης.  Οι σελίδες είναι δημόσιες, δηλαδή τυχόν αναρτήσεις χρηστών είναι δημόσιες, ενώ ενδεχομένως να εμφανίζονται στα αποτελέσματα  των μηχανών αναζήτησης (όπως ενδεικτικά η Google.) Λόγω του δημόσιου χαρακτήρα των σελίδων μας και της δυνατότητας συμμετοχής οποιουδήποτε χρήστη, επισημαίνουμε ότι αναρτήσεις χρηστών ή αναδημοσιεύσεις των αναρτήσεών μας δεν ελέγχονται, ούτε παρακολουθούνται από εμάς.

Δικαιώματα πνευματικής & Βιομηχανικής ιδιοκτησίας: Το σύνολο του περιεχομένου των σελίδων συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά κειμένων, ονομασιών, εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, γραφικών, απεικονίσεων, φωτογραφιών, αρχείων βίντεο ή ήχου και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας  και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων.

 Σύνδεσμοι (Hyperlinks): Η Εταιρεία δύναται να παρέχει υπερ-σύνδεσμο (link) σε ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίοι έχουν τον πλήρη έλεγχο για το περιεχόμενο που αναρτούν σε αυτές και συνεπώς την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια των ιστοσελίδων τους, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου και των υπηρεσιών τους. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών μας και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οποιαδήποτε μορφή δέσμευσης για οποιονδήποτε. Τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο τρίτων, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των τρίτων, οι οποίοι φέρουν την ευθύνη για την αποκατάσταση κάθε αξίωσης από τυχόν παραβίαση δικαιωμάτων άλλων προσώπων, όπως ενδεικτικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας κ.ο.κ. αποκλειόμενης ρητά κάθε ευθύνης της Εταιρείας για το περιεχόμενο ή την ασφάλεια των ιστοσελίδων αυτών. Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι η Εταιρεία δεν υποχρεούται, ούτε δύναται να ελέγξει την ασφάλεια και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών τρίτων, για τις οποίες παρέχεται σύνδεσμος στις σελίδες μας. Ο χρήστης υποχρεούται να απευθύνεται απευθείας στους παρόχους των ιστοσελίδων αυτών για τυχόν ερωτήσεις ή άλλα θέματα που σχετίζονται με τη χρήση αυτών, ως και να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης αυτών.

Αναθεώρηση του παρόντος: Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει τους παρόντες όρους χρήσης οποιαδήποτε χρονική στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς προηγούμενη αναγγελία ή υποχρέωση. Ο χρήστης οφείλει κάθε φορά να ελέγχει για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθεί τη χρήση τεκμαίρεται σε κάθε περίπτωση ότι αποδέχεται τους τροποποιημένους όρους. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλει να απέχει από τη χρήση των σελίδων.

Προσωπικά δεδομένα: Παρακαλούμε να μην αναρτάτε προσωπικές πληροφορίες δικές σας ή τρίτων. Η διαχείριση και προστασία των Προσωπικών Δεδομένων του χρήστη υπόκειται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μας www.iolcus.gr

Επικοινωνία: Θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε σε τυχόν ερώτημά σας σε εύλογο χρονικό διάστημα,  χωρίς όμως να υπάρχει δέσμευση απάντησης σε κάθε ανάρτηση ή σχόλιο που θα εμφανίζεται στις σελίδες μας.  Για οποιαδήποτε απορία, ερώτημα σχόλιο, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.iolcus.gr ή να μας στείλετε e-mail στο info@iolcus.gr ή να επικοινωνήσετε μαζί μας καλώντας στον αριθμό 210-7233340 .

Εφαρμοστέο δίκαιο: Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις Διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου  και ερμηνεύεται με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών. Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Αποκλειστικά αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.