Scroll to top
en el

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς γίνομαι πελάτης της Iolcus;

Εύκολα. Το πρώτο βήμα είναι μία επικοινωνία (τηλεφωνικά ή μέσω email) ώστε να κανονιστεί μία πρώτη συνάντηση. Αφού γνωριστούμε και καταλάβουμε τις ανάγκες και το προφίλ κινδύνου σας, αναλαμβάνουμε εμείς να προετοιμάσουμε τα απαραίτητα έγγραφα ώστε να δημιουργηθούν οι νέοι επενδυτικοί λογαριασμοί ή να μας επιτραπεί να διαχειριστούμε τους υπάρχοντες.

Ποιοι είναι οι πελάτες της Iolcus;

Η Iolcus απευθύνεται σε ιδιώτες αλλά και θεσμικούς επενδυτές που αναζητούν επαγγελματικές υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Το πελατολόγιό μας περιλαμβάνει τόσο επενδυτές που θέλουν απλά να εμπιστευθούν τα χρήματά τους σε έναν σοβαρό και υπεύθυνο διαχειριστή όσο και επενδυτές με πιο ιδιαίτερες και συγκεκριμένες απαιτήσεις.

Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό που αναλαμβάνει η Iolcus;

Για να μπορέσουμε να παρέχουμε το επίπεδο υπηρεσιών που θεωρούμε απαραίτητο, κυρίως σε θέματα διασποράς του επενδυτικού κινδύνου, το ελάχιστο ποσό με το οποίο μπορεί κανείς να ξεκινήσει να επενδύει μέσω της Iolcus είναι τα €250.000. Με ένα τέτοιο ποσό μπορούμε να πετύχουμε ικανοποιητική διασπορά των επενδύσεων, δηλαδή μπορούμε να επενδύσουμε σε αρκετά διαφορετικά προϊόντα και τίτλους ώστε να περιορίσουμε το ρίσκο που προκύπτει όταν επενδύει κανείς σε μεμονωμένους τίτλους ή κλάδους της οικονομίας.

Τι έγγραφα πρέπει να υπογράψω;

Σύμβαση Διαχείρισης ή σύμβαση παροχής επενδυτικών συμβουλών με την Iolcus – η σύμβαση αυτή καθορίζει τη σχέση μεταξύ της Iolcus και του πελάτη

Σύμβαση θεματοφυλακής με την τράπεζα – με την σύμβαση αυτή ανοίγεται τραπεζικός λογαριασμός για τίτλους και μετρητά στο όνομα του πελάτη και ρυθμίζονται οι σχέσεις μεταξύ πελάτη – τράπεζας και Iolcus. Στην σύμβαση αυτή συμπεριλαμβάνεται η ανάθεση διαχείρισης (power of attorney) με την οποία δίνεται η δυνατότητα στην Iolcus να πραγματοποιεί αγοραπωλησίες τίτλων για λογαριασμό του πελάτη

Σύμβαση με χρηματιστηριακή εταιρεία (κατά περίπτωση) – με την σύμβαση αυτή ανοίγεται χρηματιστηριακός λογαριασμός σε χρηματιστηριακή εταιρία στην Ελλάδα για την πραγματοποίηση συναλλαγών. Δεν απαιτείται, όταν θεματοφύλακας είναι τράπεζα εξωτερικού. Σε περίπτωση που ο πελάτης έχει ήδη σύμβαση με χρηματιστηριακή εταιρεία δεν απαιτείται υπογραφή νέας.

Ο λογαριασμός στον οποίο γίνεται η διαχείριση σε ποιον ανήκει;

Ο λογαριασμός ανήκει αποκλειστικά στον πελάτη (και τους συνδικαιούχους του)

Μπορώ να χρησιμοποιήσω υπάρχοντα λογαριασμό μου σε τράπεζα που συνεργάζεστε;

Ναι, σε τράπεζες εξωτερικού.
Όχι, σε τράπεζες στην Ελλάδα.

Πώς μπορεί η Iolcus να διαχειρίζεται έναν λογαριασμό ο οποίος δεν της ανήκει;

Μέσω σχετικής εξουσιοδότησης ανάθεσης περιορισμένου εύρους (Power of Attorney for the management of assets)

Τι περιλαμβάνει η εξουσιοδότηση ανάθεσης διαχείρισης (power of attorney) και τι κίνδυνος υπάρχει για εμένα;

Με την εξουσιοδότηση ανάθεσης διαχείρισης η Iolcus έχει το δικαίωμα να πουλά και να αγοράζει τίτλους για λογαριασμό του πελάτη. Δεν έχει το δικαίωμα να μεταφέρει χρήματα ή τίτλους σε άλλους λογαριασμούς. Oι εξουσιοδοτήσεις αυτές είναι νομικά δοκιμασμένες για δεκαετίες στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα και είναι απολύτως ισχυρές και ασφαλείς.

Πόσο λόγο θα έχω στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου μου;

Η Iolcus προσφέρει υπηρεσίες διαχείρισης και επενδυτικών συμβουλών.

Στην πρώτη περίπτωση, αυτή της διαχείρισης, οι επενδυτές μάς εμπιστεύονται να κάνουμε όλες τις επιλογές για λογαριασμό τους. Εντούτοις, υπάρχει μία κάποια ευελιξία εντός των μοντέλων μας ώστε να τους προσφέρουμε την δυνατότητα να προσθέσουν ή να αφαιρέσουν συγκεκριμένους τίτλους ή και κατηγορίες ενεργητικού (asset classes) από το χαρτοφυλάκιό τους εάν αυτό δεν τους απομακρύνει από τη στόχευση και τα χαρακτηριστικά του μοντέλου.

Στην δεύτερη περίπτωση, αυτή της παροχής επενδυτικών συμβουλών, οι επενδυτές εγκρίνουν ή απορρίπτουν τις προτάσεις και επιλογές της Iolcus, οι οποίες βασίζονται στο προφίλ κινδύνου του πελάτη και στο είδος του χαρτοφυλακίου που ο ίδιος έχει επιλέξει.

Επιπλέον, για περιπτώσεις με πολύ συγκεκριμένες απαιτήσεις ή ανάγκες υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας απολύτως εξατομικευμένων χαρτοφυλακίων (Bespoke χαρτοφυλάκια).

Ποιες είναι οι χρεώσεις που θα πρέπει να αναμένω;

Οι χρεώσεις της Iolcus είναι ένα ποσοστό ετησίως επί του συνολικού χαρτοφυλακίου. Το ποσοστό αυτό καθορίζεται από το ύψος των κεφαλαίων και τη διάρθρωση του χαρτοφυλακίου. Σε ορισμένα χαρτοφυλάκια χρεώνεται επίσης αμοιβή επιτυχίας δηλ. ένα ποσοστό επί των κερδών του χαρτοφυλακίου υπέρ της Iolcus.

Πέραν αυτών υπάρχουν οι χρεώσεις επί των συναλλαγών από τους χρηματιστές και τα έξοδα θεματοφυλακής, τα οποία χρεώνονται από τους θεματοφύλακες.

Είναι οι αμοιβές διαχείρισης εύλογες και δίκαιες;

Oι ποσοστιαίες χρεώσεις επί του κεφαλαίου και ιδιαίτερα οι χρεώσεις για αμοιβή επιτυχίας ευθυγραμμίζουν κατεξοχήν τα συμφέροντα του διαχειριστή με αυτά του πελάτη και θεωρούνται ιδιαίτερα δίκαιες. Αφενός ο διαχειριστής δεν αμείβεται επί των συναλλαγών και επομένως δεν έχει κίνητρο να κάνει πολλές συναλλαγές – όχι απαραίτητα πάντα αναγκαίες – και αφετέρου δεν έχει ενδοιασμούς στο να αλλάξει μια πρόσφατη τοποθέτηση αν κρίνει ότι ήταν λανθασμένη, κάτι που θα απέφευγε αν η συναλλαγή αυτή είχε κοστίσει ακριβά. Επιπρόσθετα οι πελάτες μας απολαμβάνουν τις  προνομιακές τιμές, που έχει πετύχει η Iolcus με τράπεζες και χρηματιστές λόγω του μεγέθους της,  οι οποίες  είναι συνήθως διαθέσιμες μόνο σε πολύ μεγάλου  μεγέθους χαρτοφυλάκια .Η Iolcus δεν κερδίζει από προμήθειες επί των συναλλαγών σας και δε δέχεται αμοιβές από τις χρηματιστηριακές εταιρείες ή άλλους παρόχους χρηματοοικονομικών προϊόντων  με τους οποίους συνεργάζεται. Κύριο μέλημά μας είναι η ικανοποίηση των πελατών μας και για αυτό φροντίζουμε να ελαχιστοποιούμε κάθε δυνατή σύγκρουση συμφερόντων.

Τι είδους ενημέρωση θα λαμβάνω;

Η Iolcus στέλνει κάθε μήνα αποτίμηση του χαρτοφυλακίου σας και των αποδόσεων των τίτλων που έχετε στην κατοχή σας. Η επικοινωνία αυτή μπορεί να γίνεται φυσικά (ταχυδρομικά) ή ηλεκτρονικά (με email), όπως εσείς μας υποδείξετε. Επιπλέον, έχετε ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στην ηλεκτρονική μας εφαρμογή, η οποία σας δίνει την εικόνα του χαρτοφυλακίου σας. Εννοείται βεβαίως πως είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για να σας ενημερώσουμε περαιτέρω ή να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε ερώτησή σας είτε τηλεφωνικά είτε μέσω email.

Είναι εύκολη η ανάληψη από τους επενδυτικούς λογαριασμούς; / Πόσο εύκολη/δύσκολη είναι η πρόσβαση στα κεφάλαιά μου;

Σε περίπτωση που υπάρχει υπόλοιπο σε μετρητά στον επενδυτικό σας λογαριασμό, το οποίο καλύπτει το ποσό που θέλετε να εκταμιεύσετε, μπορείτε να το κάνετε άμεσα, αιτούμενοι να εμβασθεί το σχετικό ποσό σε συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξετε.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμο σε μετρητά το απαιτούμενο ποσό, μπορούμε να σας το καταστήσουμε διαθέσιμο προς ανάληψη εντός 3 εργάσιμων ημερών από τη στιγμή που θα μας το ζητήσετε, ώστε να υπάρχει ο χρόνος να εκτελεσθούν και να εκκαθαριστούν οι απαραίτητες πωλήσεις και να συγκεντρωθεί το ποσό.

Πόσο εύκολη είναι η λήξη της συνεργασίας; Ποια είναι η περίοδος που δεν μπορώ να υπαναχωρήσω από τη σύμβαση;

Η Iolcus δεν θα σας “κλειδώσει” ποτέ σε συνεργασία μαζί της. Από τη στιγμή που θα υπογράψετε τη σύμβαση μαζί μας είστε ελεύθεροι να την καταγγείλετε και έτσι να διακόψετε τη συνεργασία εντός μίας ημέρας. Άλλωστε, οι λογαριασμοί θεματοφυλακής είναι στο όνομά σας και έτσι δεν χρειάζεται καν να περιμένετε για να μεταφερθεί η περιουσία σας στο λογαριασμό της επιλογής σας, καθώς βρίσκεται ήδη εκεί.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω τις υπηρεσίες της Iolcus αν δεν είμαι Έλληνας υπήκοος ή είμαι φορολογικός κάτοικος άλλης χώρας;

Ναι.

Πόσο ασφαλής είναι η συνεργασία με την Iolcus και τους θεματοφύλακες;

Η ασφάλεια των επενδύσεών σας είναι για εμάς ύψιστης προτεραιότητας. Γι’ αυτό και η προσέγγισή μας είναι πολύπλευρη.

Σε πρώτο επίπεδο, φροντίζουμε τα χρήματά σας να φυλάσσονται  στις πλέον αξιόπιστες τράπεζες στην Ελλάδα, την Ελβετία και το Λουξεμβούργο. Ο ρόλος που αναλαμβάνουν οι τράπεζες αυτές είναι αυτός του θεματοφύλακα, δηλαδή αυτού ο οποίος φυλάσσει τους τίτλους που σας ανήκουν. Η κρίσιμη λέξη εδώ είναι ότι οι τίτλοι είναι σε «φύλαξη», δηλαδή δεν χρηματοδοτείτε την τράπεζα, όπως για παράδειγμα όταν έχετε καταθέσεις μαζί της, απλά της έχετε αναθέσει τη θεματοφυλακή των χρεογράφων σας και επομένως δεν κινδυνεύετε, ακόμη και στην ακραία περίπτωση ενός κουρέματος καταθέσεων (bail-in).

Τι σημαίνει το ότι η Iolcus είναι ανεξάρτητη;

To γεγονός ότι η εταιρία είναι ανεξάρτητη, σημαίνει ότι δε σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με κάποια τράπεζα. Επομένως, ο μόνος απέναντι στον οποίο η Iolcus είναι υπεύθυνη και υπόλογη, είναι οι πελάτες μας. Αυτό σημαίνει ότι ο μόνος παράγοντας που λαμβάνουμε υπόψη όταν παίρνουμε επενδυτικές αποφάσεις είναι το συμφέρον των επενδυτών μας και όχι, π.χ. οι προμήθειες που θα λάβουμε  πουλώντας ακριβά προϊόντα  μιας τράπεζας ή ενός παρόχου χρηματοοικονομικών προϊόντων.

Σε τι είδους προϊόντα επενδύει η Iolcus;

Η Iolcus μπορεί να επενδύει σε ολόκληρο το φάσμα των κινητών αξιών, μετοχές, ομόλογα, παράγωγα κλπ. Το χαρτοφυλάκιο το οποίο όμως δημιουργούμε για τους πελάτες μας περιέχει μόνο τα προϊόντα που ταιριάζουν με τα επίπεδα ρίσκου που τους είναι αποδεκτά και συνάδουν με το επενδυτικό τους προφίλ. Στα χαρτοφυλάκια που διαχειριζόμαστε κάνουμε εκτεταμένη χρήση ETFs (Εxchange Τraded Funds / Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια) για να αποφύγουμε τις υψηλές χρεώσεις των παραδοσιακών αμοιβαίων κεφαλαίων.

Τι είναι τα ETFs;

Ένα ΕΤF (Exchange Traded Fund) είναι ένα επενδυτικό κεφάλαιο το οποίο διαπραγματεύεται στα ανά τον κόσμο χρηματιστήρια, με τον ίδιο τρόπο που διαπραγματεύεται μία μετοχή. Η συνηθέστερη μορφή είναι η ακριβής αναπαράσταση κάποιου δείκτη π.χ. μετοχικού (S&P 500, Eurostoxx 50) ή ομολογιακού (Bloomberg Barclays Euro Aggregate total return index – περιλαμβάνει όλα τα ευρωπαϊκά κυβερνητικά και εταιρικά ομόλογα). Τα ETFs λόγω του ότι δεν έχουν διαχειριστές, αλλά απλώς αναπαριστούν με παθητικό τρόπο δείκτες, έχουν ελάχιστα έξοδα και προμήθειες (π.χ. από 0,035% έως 0,05% σε σχέση με 1% έως 2,5% σε ένα κλασσικό αμοιβαίο κεφάλαιο ενεργής διαχείρισης).

Έχετε συντηρητική ή επιθετική προσέγγιση στις επενδύσεις;

Αυτό είναι κάτι που εξαρτάται από εσάς. Εσείς θα μας παρουσιάσετε την κατάστασή σας και τους στόχους που ελπίζετε να πετύχετε επενδύοντας τα χρήματά σας. Εμείς δεσμευόμαστε ότι θα έρθουμε στο τραπέζι χωρίς προκαταλήψεις, ώστε να δούμε τις ανάγκες και τις επιθυμίες σας εκ του μηδενός και να προσφέρουμε τις λύσεις που σας ταιριάζουν.

Έχω άμεση πρόσβαση μέσω ίντερνετ;

Ναι. Η Iolcus διαθέτει στους πελάτες της μια πλατφόρμα, προσβάσιμη μέσω smartphone, ώστε  να έχουν ανά πάσα στιγμή πρόσβαση  στην αποτίμηση των χαρτοφυλακίων τους.

Πόσο συχνά εκτελείτε αγοραπωλησίες τίτλων στα χαρτοφυλάκια των πελατών σας;

Όσο συχνά χρειάζεται. Οι αγοραπωλησίες συνεπάγονται κόστη και αυτό είναι κάτι που εν τέλει επιβαρύνει τους πελάτες μας. Έτσι, προσπαθούμε να περιορίζουμε τις αλλαγές στη διάρθρωση των χαρτοφυλακίων και συνεπώς τα έξοδα των πελατών μας. Ο κύριος λόγος για τον οποίο κάνουμε αλλαγές είναι, όχι αν το timing μιας επένδυσης ήταν σωστό ή όχι, αλλά όταν κρίνουμε ότι οι παραδοχές μας ήταν λανθασμένες και επομένως μια συγκεκριμένη επένδυση δεν θα καταφέρει να αποδώσει τα προσδοκώμενα.

Τι κάνει η Iolcus για να διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα και το απόρρητο (privacy) των πελατών της;

Η Iolcus λαμβάνει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για να διασφαλίσει το απόρρητο των πελατών της. Η πρόσβαση του προσωπικού μας στα αρχεία των επενδυτών είναι διαβαθμισμένη και περιορίζεται αυστηρά στα απολύτως απαραίτητα.

Γιατί να συνεργαστώ με την Iolcus (και όχι με κάποια άλλη εταιρεία);

Ας μη βιαζόμαστε. Πάντα το πρώτο μας μέλημα είναι να ταιριάξουμε σωστά με τον υποψήφιο επενδυτή. Εάν αμφότεροι καταλήξουμε σε αυτό το συμπέρασμα, έχει καλώς, και σε εκείνο το σημείο θα έχετε ανακαλύψει τους δικούς σας λόγους για να προτιμήσετε την Iolcus. Εάν όχι, θεωρούμε ότι και πάλι θα έχετε κερδίσει κάτι, καθώς η διερευνητική διαδικασία έχει σκοπό να σας παρουσιάσει την κατάστασή σας με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο, είτε πρόκειται για ήδη υπάρχοντα χαρτοφυλάκια, είτε πρόκειται για την πρώτη φορά που επενδύετε. Άρα, ακόμα και αν δεν ταιριάξουμε, θα έχετε κερδίσει από μία ειλικρινή και αντικειμενική θεώρηση της κατάστασής σας.

Τι είναι τα Apolis funds;

Τα Apolis funds είναι μια οικογένεια εναλλακτικών αμοιβαίων κεφαλαίων (επίσημο όνομα με βάση την Ελληνική νομοθεσία: Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων – ΟΕΕ) που έχει συστήσει η Iolcus στο Λουξεμβούργο. Η Iolcus διαχειρίζεται τα κεφάλαια αυτά με άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τόσο της Ελλάδος όσο και του Λουξεμβούργου (Ευρωπαϊκό διαβατήριο) από την Αθήνα.

Ποια η διαφορά μεταξύ ΟΣΕΚΑ Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ);

Τα παραδοσιακά αμοιβαία κεφάλαια (ΟΣΕΚΑ) έχουν περιορισμούς στα ποσοστά επένδυσης ανά τίτλο και ανά κατηγορία ενεργητικού (asset class).

Αντίθετα, οι Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων δεν έχουν τέτοιους περιορισμούς στις επενδυτικές επιλογές τους. Δεν υπόκεινται σε όρια ανά κατηγορία ενεργητικού, τα όρια που αντιμετωπίζουν ανά τίτλο είναι σημαντικά χαλαρότερα, ενώ τους επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν παράγωγα όχι μόνο για λόγους αντιστάθμισης κινδύνου αλλά και σαν επενδυτικές θέσεις. Επιπλέον μπορούν και να κάνουν χρήση μόχλευσης για την επίτευξη της στρατηγικής τους.

Η χρήση πιο περίπλοκων τίτλων είναι ο λόγος που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει περιορίσει την πώληση συμμετοχών σε ΟΕΕ είτε σε καλά ενημερωμένους επενδυτές (δηλαδή επενδυτές που  είναι σε θέση να  αντιληφθούν και να αξιολογήσουν τους κινδύνους μιας τέτοιας επένδυσης) είτε σε επαγγελματίες επενδυτές.

Όταν όμως κανείς επενδύει μέσω μιας σύμβασης διαχείρισης, ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις και σε τέτοια προϊόντα καθώς εκεί ο διαχειριστής που λαμβάνει τις επενδυτικές αποφάσεις πληροί τα κριτήρια συμμετοχής σε τέτοια προϊόντα.

Ερωτήσεις για τις Επενδύσεις σας;

Επικοινωνήστε μαζί μας