Scroll to top
en el

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς γίνομαι πελάτης της Iolcus;

Εύκολα. Το πρώτο βήμα είναι μία επικοινωνία (τηλεφωνικά ή μέσω email) ώστε να κανονιστεί μία πρώτη συνάντηση. Αφού γνωριστούμε και καταλάβουμε τις ανάγκες και το προφίλ κινδύνου σας, αναλαμβάνουμε εμείς να προετοιμάσουμε τα απαραίτητα έγγραφα ώστε να δημιουργηθούν οι νέοι επενδυτικοί λογαριασμοί ή να μας επιτραπεί να διαχειριστούμε τους υπάρχοντες.

Σε ποιους πελάτες απευθύνεται η Iolcus;

Η Iolcus απευθύνεται σε ιδιώτες αλλά και θεσμικούς επενδυτές που αναζητούν επαγγελματικές υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Το πελατολόγιό μας περιλαμβάνει τόσο επενδυτές που θέλουν απλά να εμπιστευθούν τα χρήματά τους σε ένα σοβαρό και υπεύθυνο διαχειριστή όσο και επενδυτές με πιο ιδιαίτερες και συγκεκριμένες απαιτήσεις.

Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό που αναλαμβάνει να διαχειριστεί η Iolcus;

Για να μπορέσουμε να παρέχουμε το επίπεδο υπηρεσιών που θεωρούμε απαραίτητο, κυρίως σε θέματα διασποράς του επενδυτικού κινδύνου, το ελάχιστο ποσό με το οποίο μπορεί κανείς να ξεκινήσει να επενδύει μέσω της Iolcus είναι τα €250.000. Με ένα τέτοιο ποσό μπορούμε να επιτύχουμε ικανοποιητική διασπορά των επενδύσεων, δηλαδή μπορούμε να επενδύσουμε σε αρκετά διαφορετικά προϊόντα και τίτλους ώστε να περιορίσουμε το ρίσκο που προκύπτει όταν επενδύει κανείς σε μεμονωμένους τίτλους ή κλάδους της οικονομίας.

Τι έγγραφα πρέπει να υπογράψω;

Σύμβαση Διαχείρισης ή σύμβαση παροχής επενδυτικών συμβουλών με την Iolcus.
Η σύμβαση αυτή καθορίζει τη σχέση μεταξύ της Iolcus και του πελάτη.

Σύμβαση θεματοφυλακής με την τράπεζα.
Με τη σύμβαση αυτή ανοίγεται τραπεζικός λογαριασμός για τίτλους και μετρητά στο όνομα του πελάτη και ρυθμίζονται οι σχέσεις μεταξύ πελάτη – τράπεζας και Iolcus. Στη σύμβαση αυτή συμπεριλαμβάνεται η ανάθεση διαχείρισης (power of attorney) με την οποία δίνεται η δυνατότητα στην Iolcus να πραγματοποιεί αγοραπωλησίες τίτλων για λογαριασμό του πελάτη.

Σύμβαση με χρηματιστηριακή εταιρία (κατά περίπτωση).
Με τη σύμβαση αυτή ανοίγεται χρηματιστηριακός λογαριασμός σε χρηματιστηριακή εταιρία στην Ελλάδα για την πραγματοποίηση συναλλαγών.
Δεν απαιτείται, όταν θεματοφύλακας είναι τράπεζα εξωτερικού.
Σε περίπτωση που ο πελάτης έχει ήδη σύμβαση με χρηματιστηριακή εταιρία δεν απαιτείται υπογραφή νέας.

Ο λογαριασμός στον οποίο γίνεται η διαχείριση σε ποιον ανήκει;

Ο λογαριασμός ανήκει αποκλειστικά στον πελάτη (και στους τυχόν υπόλοιπους συνδικαιούχους).

Μπορώ να χρησιμοποιήσω υπάρχοντα λογαριασμό μου σε τράπεζα με την οποία συνεργάζεστε;

Ναι, όταν πρόκειται για τράπεζες εξωτερικού.
Όχι, όταν πρόκειται για τράπεζες στην Ελλάδα.

Ποιο είναι το κόστος για το άνοιγμα ενός λογαριασμού σε τράπεζα του εξωτερικού;

Δεν υπάρχει χρέωση για το άνοιγμα ενός λογαριασμού σε τράπεζα του εξωτερικού.

Πώς μπορεί η Iolcus να διαχειρίζεται έναν λογαριασμό ο οποίος δεν της ανήκει;

Μέσω ειδικής εξουσιοδότησης ανάθεσης διαχείρισης χαρτοφυλακίου (Power of Attorney for the management of assets)

Τι περιλαμβάνει η εξουσιοδότηση ανάθεσης διαχείρισης (power of attorney) και τι κίνδυνος υπάρχει για εμένα;

Με την ειδική εξουσιοδότηση ανάθεσης διαχείρισης χαρτοφυλακίου η Iolcus έχει το δικαίωμα να εκπροσωπεί τον πελάτη απέναντι στην Τράπεζα αποκλειστικά και μόνον για θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου του, το οποίο φυλάσσεται στην Τράπεζα. Δεν έχει το δικαίωμα να μεταφέρει χρήματα ή τίτλους σε άλλους λογαριασμούς του πελάτη ή τρίτων. Oι εξουσιοδοτήσεις αυτές είναι νομικά δοκιμασμένες για δεκαετίες στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα και είναι απολύτως ισχυρές και ασφαλείς.

Πόσο λόγο θα έχω στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου μου;

Η Iolcus προσφέρει υπηρεσίες διαχείρισης και επενδυτικών συμβουλών.

Στην πρώτη περίπτωση, αυτή της διαχείρισης, οι επενδυτές μάς εμπιστεύονται να κάνουμε όλες τις επιλογές για λογαριασμό τους. Εντούτοις, υπάρχει μία σχετική ευελιξία εντός των μοντέλων μας, ώστε να τους προσφέρουμε τη δυνατότητα να προσθέσουν ή να αφαιρέσουν συγκεκριμένους τίτλους ή και κατηγορίες ενεργητικού (asset classes) από το χαρτοφυλάκιό τους εάν αυτό δεν τους απομακρύνει από τη στόχευση και τα χαρακτηριστικά του μοντέλου.

Στη δεύτερη περίπτωση, αυτή της παροχής επενδυτικών συμβουλών, οι επενδυτές εγκρίνουν ή απορρίπτουν τις προτάσεις και επιλογές της Iolcus, οι οποίες βασίζονται στο προφίλ κινδύνου τους και στο είδος του χαρτοφυλακίου που οι ίδιοι έχουν επιλέξει.

Επιπλέον, για περιπτώσεις με πολύ συγκεκριμένες απαιτήσεις ή ανάγκες υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας απολύτως εξατομικευμένων χαρτοφυλακίων (Bespoke χαρτοφυλάκια).

Ποιες είναι οι χρεώσεις που θα πρέπει να αναμένω;

Η αμοιβή της Iolcus είναι ένα ποσοστό ετησίως επί του συνολικού χαρτοφυλακίου. Το ποσοστό αυτό καθορίζεται από το ύψος των κεφαλαίων και τη διάρθρωση του χαρτοφυλακίου. Σε ορισμένα χαρτοφυλάκια χρεώνεται επίσης αμοιβή επιτυχίας, δηλαδή ένα ποσοστό επί των κερδών του χαρτοφυλακίου, υπέρ της Iolcus.

Πέραν αυτών, υπάρχουν οι χρεώσεις επί των συναλλαγών από τους χρηματιστές ή τις τράπεζες- θεματοφύλακες και τα έξοδα θεματοφυλακής, τα οποία επίσης χρεώνονται από τις τελευταίες.

Είναι η αμοιβή διαχείρισης εύλογη και δίκαιη;

Η αμοιβή διαχείρισης της Iolcus, ως ποσοστιαία χρέωση επί του υπό διαχείριση κεφαλαίου ετησίως και ιδιαίτερα η χρέωση αμοιβής επιτυχίας, ευθυγραμμίζουν κατεξοχήν τα συμφέροντα του διαχειριστή με αυτά του πελάτη και θεωρούνται ιδιαίτερα δίκαιες. Αφενός, ο διαχειριστής δεν αμείβεται επί των συναλλαγών και επομένως δεν έχει κίνητρο να κάνει πολλές συναλλαγές – όχι απαραίτητα πάντα αναγκαίες. Αφετέρου, δε δεσμεύεται να ρευστοποιήσει μια πρόσφατη τοποθέτηση αν κρίνει ότι οι συνθήκες της αγοράς άλλαξαν, κάτι που θα απέφευγε αν η συναλλαγή αυτή είχε επιπλέον κόστος.

Επιπρόσθετα οι πελάτες μας απολαμβάνουν προνομιακές τιμές, που έχουμε επιτύχει με τράπεζες και χρηματιστές λόγω του μεγέθους της συνεργασίας μας μαζί τους,  οι οποίες  είναι συνήθως διαθέσιμες μόνο σε πολύ μεγάλου μεγέθους χαρτοφυλάκια. Η Iolcus δεν κερδίζει από προμήθειες επί των συναλλαγών σας και δε δέχεται αμοιβές από τις χρηματιστηριακές εταιρίες, τις τράπεζες ή άλλους παρόχους χρηματοοικονομικών προϊόντων με τους οποίους συνεργάζεται. Κύριο μέλημά μας είναι η ικανοποίηση των πελατών μας και γι’ αυτό φροντίζουμε να ελαχιστοποιούμε κάθε δυνατή σύγκρουση συμφερόντων.

Τι είδους ενημέρωση θα λαμβάνω;

Η Iolcus στέλνει κάθε μήνα ενημέρωση με την αποτίμηση και τις αποδόσεις των τίτλων του χαρτοφυλακίου σας. Η επικοινωνία αυτή μπορεί να γίνεται φυσικά (ταχυδρομικά) ή ηλεκτρονικά (με email), όπως εσείς μας υποδείξετε. Επιπλέον, έχετε ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στην ηλεκτρονική μας εφαρμογή, η οποία σας δίνει την εικόνα του χαρτοφυλακίου σας. Σε κάθε περίπτωση είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για να σας ενημερώσουμε περαιτέρω ή να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε ερώτησή σας τηλεφωνικά, μέσω email ή με κατ’ ιδίαν συνάντηση.

Είναι εύκολη η ανάληψη από τους επενδυτικούς λογαριασμούς; Πόσο εύκολη/δύσκολη είναι η πρόσβαση στα κεφάλαιά μου;

Σε περίπτωση που υπάρχει υπόλοιπο σε μετρητά στον επενδυτικό σας λογαριασμό, το οποίο καλύπτει το ποσό που θέλετε να εκταμιεύσετε, μπορείτε να το κάνετε άμεσα, αιτούμενοι να εμβασθεί το σχετικό ποσό σε συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξετε.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμο σε μετρητά το απαιτούμενο ποσό, μπορούμε να σας το καταστήσουμε διαθέσιμο προς ανάληψη εντός 3 εργάσιμων ημερών από τη στιγμή που θα μας το ζητήσετε, ώστε να υπάρχει ο χρόνος να εκτελεσθούν και να εκκαθαριστούν οι απαραίτητες πωλήσεις και να συγκεντρωθεί το ποσό.

Πόσο εύκολη είναι η λήξη της συνεργασίας; Ποια είναι η περίοδος που δεν μπορώ να υπαναχωρήσω από τη σύμβαση;

Η Iolcus δε θα σας “κλειδώσει” ποτέ σε συνεργασία μαζί της. Από τη στιγμή που θα υπογράψετε τη σύμβαση μαζί μας είστε ελεύθεροι να την καταγγείλετε και έτσι να διακόψετε τη συνεργασία εντός μίας ημέρας. Άλλωστε, οι λογαριασμοί θεματοφυλακής είναι στο όνομά σας και έτσι δεν χρειάζεται καν να περιμένετε για να μεταφερθεί η περιουσία σας στο λογαριασμό σας, καθώς βρίσκεται ήδη εκεί.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω τις υπηρεσίες της Iolcus αν δεν είμαι Έλληνας υπήκοος ή είμαι φορολογικός κάτοικος άλλης χώρας;

Ναι.

Πόσο ασφαλής είναι η συνεργασία με την Iolcus και τους θεματοφύλακες;

Η ασφάλεια των επενδύσεών σας είναι για εμάς ύψιστης προτεραιότητας. Γι’ αυτό και η προσέγγισή μας είναι πολύπλευρη.

Σε πρώτο επίπεδο, φροντίζουμε τα χρήματά σας να φυλάσσονται στις πλέον αξιόπιστες τράπεζες στην Ελλάδα, την Ελβετία και το Λουξεμβούργο. Ο ρόλος που αναλαμβάνουν οι τράπεζες αυτές είναι αυτός του θεματοφύλακα, δηλαδή αυτού ο οποίος φυλάσσει τους τίτλους που σας ανήκουν. Η κρίσιμη λέξη εδώ είναι ότι οι τίτλοι είναι σε «φύλαξη», δηλαδή δε χρηματοδοτείτε την τράπεζα, όπως για παράδειγμα όταν έχετε καταθέσεις μαζί της˙ απλά της έχετε αναθέσει τη θεματοφυλακή των χρεογράφων σας και επομένως δεν κινδυνεύετε, ακόμη και στην ακραία περίπτωση ενός κουρέματος καταθέσεων (bail-in).

Σε τι είδους προϊόντα επενδύει η Iolcus;

Η Iolcus μπορεί να επενδύει σε ολόκληρο το φάσμα των κινητών αξιών, όπως μετοχές, ομόλογα, παράγωγα κλπ. Τα χαρτοφυλάκια τα οποία όμως δημιουργούμε για τους πελάτες μας περιέχουν μόνο τα προϊόντα που ταιριάζουν με το επίπεδο ρίσκου που τους είναι αποδεκτό και συνάδουν με το επενδυτικό τους προφίλ. Στα χαρτοφυλάκια που διαχειριζόμαστε κάνουμε εκτεταμένη χρήση ETFs (Εxchange Τraded Funds / Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια) για να αποφύγουμε τις υψηλές χρεώσεις των παραδοσιακών αμοιβαίων κεφαλαίων.

Τι είναι τα ETFs;

Ένα ΕΤF (Exchange Traded Fund) είναι ένα επενδυτικό κεφάλαιο, το οποίο  διαπραγματεύεται στα ανά τον κόσμο χρηματιστήρια,  με τον ίδιο τρόπο που διαπραγματεύεται μία μετοχή. Η συνηθέστερη μορφή είναι η ακριβής αναπαράσταση κάποιου δείκτη π.χ. μετοχικού (S&P 500, Eurostoxx 50) ή ομολογιακού (Bloomberg Barclays Euro Aggregate total return index – περιλαμβάνει μία ευρεία και αντιπροσωπευτική επιλογή από ευρωπαϊκά κυβερνητικά και εταιρικά ομόλογα). Τα ETFs λόγω του ότι δεν έχουν διαχειριστές, αλλά απλώς αναπαριστούν με παθητικό τρόπο δείκτες, έχουν ελάχιστα έξοδα και προμήθειες (π.χ. από 0,035% έως 0,05% σε σχέση με 1% έως 2,5% σε ένα κλασσικό αμοιβαίο κεφάλαιο  ενεργής διαχείρισης).

Έχετε συντηρητική ή επιθετική προσέγγιση στις επενδύσεις;

Αυτό είναι κάτι που εξαρτάται από εσάς. Εσείς θα μας παρουσιάσετε την οικονομική σας κατάσταση και τους στόχους που επιθυμείτε να επιτύχετε επενδύοντας τα χρήματά σας. Εμείς δεσμευόμαστε ότι θα έρθουμε στο τραπέζι χωρίς προκαταλήψεις, ώστε να δούμε τις ανάγκες και τις επιθυμίες σας εκ του μηδενός και να προσφέρουμε τις λύσεις που σας ταιριάζουν.

Έχω άμεση πρόσβαση μέσω ίντερνετ;

Ναι. Η Iolcus διαθέτει στους πελάτες της μια εφαρμογή, για smartphone και/ή tablet, ώστε  να έχουν ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στην αποτίμηση των χαρτοφυλακίων τους.

Πόσο συχνά εκτελείτε αγοραπωλησίες τίτλων στα χαρτοφυλάκια των πελατών σας;

Όσο συχνά χρειάζεται. Οι αγοραπωλησίες συνεπάγονται κόστη και αυτό είναι κάτι που εν τέλει επιβαρύνει τους πελάτες μας. Έτσι, προσπαθούμε να περιορίζουμε τις αλλαγές στη διάρθρωση των χαρτοφυλακίων και συνεπώς τα έξοδα των πελατών μας. Ο κύριος λόγος για τον οποίο κάνουμε αλλαγές δεν είναι αν το timing μιας επένδυσης ήταν σωστό ή όχι. Είναι όταν κρίνουμε ότι οι παραδοχές μας δε μπορούν πλέον να υποστηρίξουν τις σχετικές με αυτές επενδύσεις, που κατά συνέπεια δε θα αποδώσουν τα προσδοκώμενα.

Τι κάνει η Iolcus για να διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα και το απόρρητο (privacy) των πελατών της;

Η Iolcus λαμβάνει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για να διασφαλίσει το απόρρητο των πελατών της. Η πρόσβαση του προσωπικού μας στα αρχεία των επενδυτών είναι διαβαθμισμένη και περιορίζεται αυστηρά στα απολύτως απαραίτητα.

Γιατί να έρθω σε επαφή με την Iolcus (και όχι με κάποια άλλη εταιρία);

Ας μη βιαζόμαστε. Πάντα το πρώτο μας μέλημα είναι να ταιριάξουμε σωστά με τον υποψήφιο επενδυτή. Εάν αμφότεροι καταλήξουμε σε αυτό το συμπέρασμα, έχει καλώς, και σε εκείνο το σημείο θα έχετε ανακαλύψει τους δικούς σας λόγους για να προτιμήσετε την Iolcus. Εάν όχι, θεωρούμε ότι και πάλι θα έχετε κερδίσει κάτι, καθώς η διερευνητική διαδικασία έχει σκοπό να σας παρουσιάσει την κατάστασή σας με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο, είτε πρόκειται για ήδη υπάρχοντα χαρτοφυλάκια, είτε πρόκειται για την πρώτη φορά που επενδύετε. Άρα, ακόμη και αν δεν ταιριάξουμε, θα έχετε κερδίσει από μία ειλικρινή και αντικειμενική θεώρηση της κατάστασής σας.

Τι είναι τα Apolis funds;

Τα Apolis funds είναι μια οικογένεια εναλλακτικών αμοιβαίων κεφαλαίων (επίσημο όνομα με βάση την Ελληνική νομοθεσία: Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων – ΟΕΕ) που έχει συστήσει η Iolcus στο Λουξεμβούργο. Η Iolcus διαχειρίζεται τα κεφάλαια αυτά από την Αθήνα με άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τόσο της Ελλάδος όσο και του Λουξεμβούργου (Ευρωπαϊκό διαβατήριο).

Ποια η διαφορά μεταξύ ΟΣΕΚΑ Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ);

Τα παραδοσιακά αμοιβαία κεφάλαια (ΟΣΕΚΑ) έχουν περιορισμούς στα ποσοστά επένδυσης ανά τίτλο και ανά κατηγορία ενεργητικού (asset class).

Αντίθετα, οι Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων δεν έχουν τέτοιους περιορισμούς στις επενδυτικές επιλογές τους. Δεν υπόκεινται σε επενδυτικά όρια ανά κατηγορία ενεργητικού, τα όρια ανά τίτλο είναι σημαντικά χαλαρότερα, ενώ τους επιτρέπεται να χρησιμοποιούν παράγωγα όχι μόνο για λόγους αντιστάθμισης κινδύνου αλλά και σαν επενδυτικές θέσεις. Επιπλέον μπορούν και να κάνουν χρήση μόχλευσης για την επίτευξη της στρατηγικής τους.

Η χρήση πιο περίπλοκων τίτλων είναι ο λόγος που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει περιορίσει την πώληση συμμετοχών σε ΟΕΕ είτε σε καλά ενημερωμένους επενδυτές (δηλαδή επενδυτές που είναι σε θέση να αντιληφθούν και να αξιολογήσουν τους κινδύνους μιας τέτοιας επένδυσης) είτε σε επαγγελματίες επενδυτές.

Όταν όμως κάποιος επενδύει μέσω μιας σύμβασης διαχείρισης, ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις και σε τέτοια προϊόντα, καθώς στην περίπτωση αυτή, ο διαχειριστής που λαμβάνει τις επενδυτικές αποφάσεις πληροί τα κριτήρια συμμετοχής σε αυτά.

Ερωτήσεις για τις Επενδύσεις σας;

Επικοινωνήστε μαζί μας