Δίνουμε μαζί αξία στα κεφάλαιά σας

Επενδυτικές Αποδόσεις Υψηλών Επιδόσεων

Εσείς επιλέγετε την τράπεζα θεματοφύλακα των κεφαλαίων σας. Σε εμάς εμπιστεύεστε την προστασία και την ανάπτυξη τους.

Τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών μας τηρούνται διαχωρισμένα στον προσωπικό τους τραπεζικό λογαριασμό θεματοφυλακής. Με τον διαχωρισμό θεματοφύλακα και διαχειριστή αποφεύγουν την σύγκρουση συμφερόντων του παραγωγού χρηματοοικονομικών προϊόντων και του συμβούλου επενδύσεων.  Η Iolcus είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων που διευθύνεται από τους μετόχους της. Αυτό μας δίνει την δυνατότητα να επιλέγουμε χρηματοοικονομικά μέσα και προϊόντα με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον των πελατών μας.

Διαχείριση Κεφαλαίων - Iolcus Investmens

Διαχείριση Κεφαλαίων

Η διαχείριση κεφαλαίων απαιτεί συνέπεια, πειθαρχία και ανάληψη ευθύνης. Σχεδιάζουμε αναλυτικά μαζί σας και συμφωνούμε τους στόχους απόδοσης, το επίπεδο ανοχής στον κίνδυνο και την φορολογική αριστοποίηση των επενδύσεών σας.

Επενδυτικές Συμβουλές - Iolcus Wealth Management

Επενδυτικές Συμβουλές

Η υπηρεσία επενδυτικών συμβουλών απαιτεί πειθαρχημένη συμβουλευτική μεθοδολογία που να βασίζεται σε καλά σχεδιασμένους και συμφωνημένους στόχους απόδοσης και κινδύνου.

Quality is never an accident;
is always the result of intelligent effort John Ruskin

writer and critic, 1819-1900