Αγγελική Μπινάκη - Head of Trading

Αγγελική Μπινάκη

Head of Trading

Η Αγγελική Μπινάκη έχει 18 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο των επενδυτικών υπηρεσιών. Πριν την Iolcus ήταν υπεύθυνη διαχείρισης χαρτοφυλακίων ιδιωτών στην Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Στο διάστημα 2006-2009 εργαζόταν στην Π&Κ Χρηματιστηριακή στο τμήμα marketing και έπειτα στο τμήμα διαχείρισης χαρτοφυλακίων, ενώ την περίοδο 2000-2006 εργάστηκε στην Alpha Trust ΑΕΔΑΚ στο τμήμα ανάλυσης οικονομικών δεδομένων. Έχει πτυχίο Στατιστικής από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.


Στελέχη Iolcus Investments

Εμμανουήλ Δροσατάκης - Head of Investment Management - Managing Partner

Εμμανουήλ Δροσατάκης

Head of Investment Management Managing Partner

Γιώργος Λιάσκας Fund Manager - Investment Strategist

Γιώργος Λιάσκας

Fund Manager & Investment Strategist

Ελευθερία Μανιατάκου - Senior Relationship Manager

Ελευθερία Μανιατάκου

Senior Relationship Manager

Λίλα Δεριζιώτη - Senior Relationship Manager

Λίλα Δεριζιώτη

Senior Relationship Manager

Μαρία Πυλαρινού - Senior Relationship Manager

Μαρία Πυλαρινού

Senior Relationship Manager

Χριστίνα Καρδαρά - Senior Relationship Manager

Χριστίνα Καρδαρά

Senior Relationship Manager

Μαρία Θεοδωροπούλου - Senior Relationship Manager

Μαρία Θεοδωροπούλου

Senior Relationship Manager

Χριστίνα Παπαπασχάλη - Senior Relationship Manager

Χριστίνα Παπαπασχάλη

Senior Relationship Manager