Γιώργος Λιάσκας - Fund Manager & Investment Strategist

Γιώργος Λιάσκας

Fund Manager & Investment Strategist

Ο Γιώργος Λιάσκας έχει κομβικό ρόλο στην ευθύνη χάραξης της επενδυτικής στρατηγικής της Iolcus Investments ΑΕΔΟΕΕ και είναι ο διαχειριστής του εναλλακτικού fund «Apolis Global Macro 1».

Ο κ. Λιάσκας έχει περισσότερα από 27 χρόνια εμπειρίας στην διαχείριση επενδύσεων. Πριν την ένταξή του στην Iolcus ήταν ο Διευθυντής Επενδύσεων (CIO) της Εθνικής Asset Management ΑΕΔΑΚ. Από το 2005 έως το 2008 ήταν ο διαχειριστής του Iolcus SPC, ενός global macro hedge fund που ιδρύθηκε από την Π&Κ και εισήχθη στο Χρηματιστήριο του Δουβλίνου. Το 2008 το Iolcus SPC σημείωσε απόλυτη θετική απόδοση, όντας ένα από τα ελάχιστα hedge funds διεθνώς, στη διάρκεια της μεγάλης χρηματοοικονομικής κρίσης, που κατάφερε κάτι τέτοιο. Πριν από αυτό ήταν ο Διευθυντής Επενδύσεων (CIO) της Eurobank ΑΕΔΑΚ από το 2000 έως το 2005, διαχειριζόμενος ο ίδιος το μεγαλύτερο ομολογιακό αμοιβαίο κεφάλαιο στην Ελλάδα ύψους €2 δις με σταθερά σημαντική υπεραπόδοση έναντι του δείκτη αναφοράς του. Από το 1990 έως το 1999 εργάστηκε στην Intertrust ΑΕΔΑΚ, αρχικά ως οικονομικός αναλυτής, αργότερα ως διαχειριστής και τελικά ως Διευθυντής Επενδύσεων (CIO).

Ο κ. Λιάσκας κατέχει MBA στα Χρηματοοικονομικά και τη Λογιστική από το University of Texas στο Austin και πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.


Στελέχη Iolcus Investments

Εμμανουήλ Δροσατάκης - Head of Investment Management - Managing Partner

Εμμανουήλ Δροσατάκης

Head of Investment Management Managing Partner

Ελευθερία Μανιατάκου - Senior Relationship Manager

Ελευθερία Μανιατάκου

Senior Relationship Manager

Λίλα Δεριζιώτη - Senior Relationship Manager

Λίλα Δεριζιώτη

Senior Relationship Manager

Μαρία Πυλαρινού - Senior Relationship Manager

Μαρία Πυλαρινού

Senior Relationship Manager

Χριστίνα Καρδαρά - Senior Relationship Manager

Χριστίνα Καρδαρά

Senior Relationship Manager

Μαρία Θεοδωροπούλου - Senior Relationship Manager

Μαρία Θεοδωροπούλου

Senior Relationship Manager

Χριστίνα Παπαπασχάλη - Senior Relationship Manager

Χριστίνα Παπαπασχάλη

Senior Relationship Manager