Μάνος Δροσατάκης - Head of Investment Management & Managing Partner

Μάνος Δροσατάκης

Head of Investment Management & Managing Partner

Ο Μάνος Δροσατάκης έχει την συνολική ευθύνη της διαχείρισης των χαρτοφυλακίων πελατών της Iolcus έχοντας περισσότερα από 22 χρόνια εμπειρίας στον χρηματοοικονομικό κλάδο. Διαμορφώνει, εφαρμόζει και επιβλέπει τις βασικές επενδυτικές στρατηγικές των μοντέλων διαχείρισης της εταιρίας. Κατέχει βασικό ρόλο στον εντοπισμό ευκαιριών και συμβουλεύει πελάτες παρέχοντας εξατομικευμένες και ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης περιουσίας. Επιπρόσθετα διαχειρίζεται το εναλλακτικό fund “Apolis Hellenic” εκμεταλλευόμενος την μακρόχρονη εμπειρία του στην Ελληνική αγορά ομολόγων, μετοχών και παραγώγων.
Ο κ. Δροσατάκης πριν την συμμετοχή του στο σχήμα της Iolcus ήταν ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Χρηματιστηριακής και μέλος του Δ.Σ. της Finansinvest (χρηματιστηριακής εταιρίας, θυγατρικής της Finansbank στην Τουρκία) και της NBG Securities στη Ρουμανία. Μεταξύ του 1996 και του 2007 ήταν επικεφαλής της διεύθυνσης παραγώγων και σταθερού εισοδήματος της Π&Κ Χρηματιστηριακής.

Είναι πιστοποιημένος ειδικός διαπραγματευτής παραγώγων και κατέχει πτυχίο Μαθηματικών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και δίπλωμα MBA από το Manchester Business School.


Στελέχη Iolcus Investments

Γιώργος Λιάσκας Fund Manager - Investment Strategist

Γιώργος Λιάσκας

Fund Manager & Investment Strategist

Ελευθερία Μανιατάκου - Senior Relationship Manager

Ελευθερία Μανιατάκου

Senior Relationship Manager

Λίλα Δεριζιώτη - Senior Relationship Manager

Λίλα Δεριζιώτη

Senior Relationship Manager

Μαρία Πυλαρινού - Senior Relationship Manager

Μαρία Πυλαρινού

Senior Relationship Manager

Χριστίνα Καρδαρά - Senior Relationship Manager

Χριστίνα Καρδαρά

Senior Relationship Manager

Μαρία Θεοδωροπούλου - Senior Relationship Manager

Μαρία Θεοδωροπούλου

Senior Relationship Manager

Χριστίνα Παπαπασχάλη - Senior Relationship Manager

Χριστίνα Παπαπασχάλη

Senior Relationship Manager