Λίλα Δεριζιώτη - Senior Relationship Manager

Λίλα Δεριζιώτη

Senior Relationship Manager

H Λίλα Δεριζιώτη έχει περισσότερα από 23 χρόνια εμπειρίας στον χρηματοοικονομικό κλάδο. Πρίν τη συμμετοχή της στο σχήμα της Iolcus, εργάστηκε σε 2 χρηματοπιστωτικούς Ομίλους, την Barclays Bank Plc και την HSBC από το 1995-2012, κατέχοντας θέσεις όπως αυτή της Διευθύντριας Καταστήματος, Sales Manager of Financial Planning Managers και Premier Manager. Επιπλέον εργάστηκε στην Howarth Consulting Hellas από το 1991-1995 στο τμήμα εκπόνησης Μελετών Βιωσιμότητας (Σκοπιμότητας) για υφιστάμενες και μελλοντικές τουριστικές επενδύσεις. Η κα Δεριζιώτη κατέχει πτυχίο Bachelor in Management & Organizational Behavior από το Deree College και είναι πιστοποιημένη Σύμβουλος Επενδύσεων.


Στελέχη Iolcus Investments

Εμμανουήλ Δροσατάκης - Head of Investment Management - Managing Partner

Εμμανουήλ Δροσατάκης

Head of Investment Management Managing Partner

Γιώργος Λιάσκας Fund Manager - Investment Strategist

Γιώργος Λιάσκας

Fund Manager & Investment Strategist

Ελευθερία Μανιατάκου - Senior Relationship Manager

Ελευθερία Μανιατάκου

Senior Relationship Manager

Μαρία Πυλαρινού - Senior Relationship Manager

Μαρία Πυλαρινού

Senior Relationship Manager

Χριστίνα Καρδαρά - Senior Relationship Manager

Χριστίνα Καρδαρά

Senior Relationship Manager

Μαρία Θεοδωροπούλου - Senior Relationship Manager

Μαρία Θεοδωροπούλου

Senior Relationship Manager

Χριστίνα Παπαπασχάλη - Senior Relationship Manager

Χριστίνα Παπαπασχάλη

Senior Relationship Manager