Πετυχημένο παρελθόν. Εγγυημένο μέλλον.

Περισσότερα από 150 χρόνια εμπειρίας

Οι ιδρυτές της Iolcus Investments ΑΕΔΟΕΕ ήταν οι βασικοί συντελεστές του ομίλου Π&Κ, ενός από τους πλέον επιτυχημένους επενδυτικούς οργανισμούς στην Ελλάδα.

Η Π&Κ ιδρύθηκε το 1996 και μέσα σε 5 χρόνια λειτουργίας έγινε ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος (μη συνδεδεμένος με τράπεζα) χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Ελληνική αγορά. Κατέκτησε κυρίαρχο ρόλο στην διαπραγμάτευση ελληνικών μετοχών, στην επενδυτική τραπεζική και στη διαχείριση κεφαλαίων απασχολώντας πάνω από 200 στελέχη.

Ανάμεσα στους πελάτες του ομίλου συγκαταλέγονταν τα μεγαλύτερα ονόματα διεθνών επενδυτικών τραπεζών αλλά και διαχειριστών κεφαλαίων στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ. Η Π&Κ ήταν η πρώτη που εισήγαγε τη διαπραγμάτευση ελληνικών μετοχών μέσω internet, την εφαρμογή μιας πλατφόρμας άμεσης πρόσβασης διαπραγμάτευσης για θεσμικούς επενδυτές, την εγκατάσταση ενός εξελιγμένου συστήματος διαχείρισης κινδύνου για το τμήμα ίδιας διαπραγμάτευσης, την ίδρυση ενός επενδυτικού κεφαλαίου αντιστάθμισης κινδύνου με παγκόσμιο προσανατολισμό (global macro hedge fund), και υπήρξε από τους βασικούς διαπραγματευτές ελληνικών τίτλων (market makers) του Χρηματιστηρίου Παραγώγων στην Αθήνα και του Liffe στο Λονδίνο.

Ο όμιλος Π&Κ εξαγοράστηκε από τη Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος το 2007 στην μόνη εξαγορά που έχει πραγματοποιήσει η ΕΤΕ στην Ελλάδα έως σήμερα.

Η Iolcus Investments ΑΕΔΟΕΕ ιδρύθηκε το 2011 (αρχικά ως Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ) και είναι μία ανεξάρτητη εταιρία Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων και Ατομικών Χαρτοφυλακίων με έδρα την Αθήνα. Διαχειρίζεται τα εναλλακτικά αμοιβαία κεφάλαια (OEE) Apolis που έχει ιδρύσει, με έδρα το Λουξεμβούργο. Επίσης διαχειρίζεται ατομικά χαρτοφυλάκια ιδιωτών και θεσμικών πελατών σε τράπεζες-θεματοφύλακες στην Ελλάδα, στην Ελβετία και στο Λουξεμβούργο. Τέλος, παρέχει επενδυτικές συμβουλές δομώντας ολοκληρωμένες λύσεις wealth management για ιδιώτες και οικογένειες.

Η Iolcus Investments ΑΕΔΟΕΕ έχει αδειοδοτηθεί και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (αρ. άδειας λειτουργίας 2/805/28.12.2017) και είναι μέλος της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών.

Ιστορικό - Σύμβουλοι Επενδύσεων Iolcus Investments

Ιστορικό

Οι ιδρυτές της Iolcus ήταν οι βασικοί συντελεστές του ομίλου Π&Κ, ενός από τους πλέον επιτυχημένους επενδυτικούς οργανισμούς στην Ελλάδα.

Φιλοσοφία Iolcus - Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Iolcus Wealth Management

Φιλοσοφία

Δεν αντιγράφουμε στρατηγικές αλλά δομούμε και προτείνουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών μας.

Στελέχη Iolcus Investments

Στελέχη

Θεωρούµε ότι η επιµελής επιλογή των ανθρώπων που απαρτίζουν την Iolcus Investments, οι γνώσεις τους, η υπευθυνότητα τους, η εχεμύθεια και ο χαρακτήρας τους, είναι η βάση της δημιουργίας της ταχύτερα αναπτυσσόμενης εταιρίας επενδυτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα.