Δημήτρης Κορτέσης - Business Manager

Δημήτρης Κορτέσης

Business Manager

Ο Δημήτρης Κορτέσης έχει την ευθύνη της λειτουργικής στήριξης της εταιρίας όσον αφορά σε συστήματα και διαδικασίες. Έχει αναλάβει επίσης τον ρόλο της φορολογικής αριστοποίησης των επενδυτικών επιλογών της Iolcus.

Ο κ. Κορτέσης έχει περισσότερα από 27 χρόνια εμπειρίας στον χρηματοοικονομικό κλάδο. Πριν την συμμετοχή του στο σχήμα της Iolcus ήταν Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Χρηματιστηριακής και μέλος του Δ.Σ. Από το 1996 έως το 2007 ήταν Χρηματιστηριακός Εκπρόσωπος και Διευθυντής Εργασιών & Οικονομικών Υπηρεσιών της Π&Κ Χρηματιστηριακής.

Είναι Πιστοποιημένος Διαχειριστής Επενδύσεων και χαρτοφυλακίων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Κατέχει πτυχίο στην Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς (Α.Β.Σ.Π.) και έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στην Διοίκηση Επιχειρήσεων στην Ε.Ε.Δ.Ε.


Στελέχη Iolcus Investments

Εμμανουήλ Δροσατάκης - Head of Investment Management - Managing Partner

Εμμανουήλ Δροσατάκης

Head of Investment Management Managing Partner

Γιώργος Λιάσκας Fund Manager - Investment Strategist

Γιώργος Λιάσκας

Fund Manager & Investment Strategist

Ελευθερία Μανιατάκου - Senior Relationship Manager

Ελευθερία Μανιατάκου

Senior Relationship Manager

Λίλα Δεριζιώτη - Senior Relationship Manager

Λίλα Δεριζιώτη

Senior Relationship Manager

Μαρία Πυλαρινού - Senior Relationship Manager

Μαρία Πυλαρινού

Senior Relationship Manager

Χριστίνα Καρδαρά - Senior Relationship Manager

Χριστίνα Καρδαρά

Senior Relationship Manager

Μαρία Θεοδωροπούλου - Senior Relationship Manager

Μαρία Θεοδωροπούλου

Senior Relationship Manager

Χριστίνα Παπαπασχάλη - Senior Relationship Manager

Χριστίνα Παπαπασχάλη

Senior Relationship Manager